Phân bón lá B1 [XỊN] cho kiểng lá, phong lan, chai 100ml

42,000 

Phân bón tăng trưởng B1, phân bón lá B1 B1 là sản phẩm có nguồn gốc từ hữu cơ thực vật và sắt phức hợp (dưới dạng Chalate)

Còn hàng