Phân chì tan chậm Nhật [XỊN] 13-11-11+ME tốt cho kiểng lá/lan – Gói chiết 100gr

18,000 

Phân chì tan chậm gói 100gr được chiết từ bao lớn, hàng chính hãng

Thông số 13-11-11+Me
N 13%; P2O5 11%; K2O 11% + Vi lượng (Mg, Cu, Fe,Mn, Mo, Zn, S, B…)
Thuộc Type 180 – chỉ số cho biết thời gian giải phóng chất dinh dưỡng vào đất, ở 25 độ C, loại phân sẽ giải phóng 80% lượng N trong 180 ngày

Còn hàng